Skip to content

Lê Hoàng Châu

Lê Hoàng Châu: Bà Lê Hoàng Châu là một doanh nhân nổi tiếng và là Chủ tịch công ty Nhadatmyphuoc3.vn. Bà đã có nhiều năm kinh nghiệm và đóng góp lớn cho ngành bất động sản tại Việt Nam. Bà cũng là một nhà hoạch định chính sách và là người đại diện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

오프 화이트의 모든 것 [브랜드 백서 Off-white]

오프화이트: 세계적인 스트리트 패션 브랜드의 매력과 역사

오프화이트는 현재 패션계에서 가장 핫한 브랜드 중 하나로 손꼽히고 있습니다. 이 브랜드는 현대적이고 전향적인 디자인으로 세계적으로 유명하며, 나이키와 협업한 제품들로도 유명합니다. 오프화이트는 스포츠웨어와 스트리트 패션을… Read More »오프화이트: 세계적인 스트리트 패션 브랜드의 매력과 역사