Skip to content

Lê Hoàng Châu

Lê Hoàng Châu: Bà Lê Hoàng Châu là một doanh nhân nổi tiếng và là Chủ tịch công ty Nhadatmyphuoc3.vn. Bà đã có nhiều năm kinh nghiệm và đóng góp lớn cho ngành bất động sản tại Việt Nam. Bà cũng là một nhà hoạch định chính sách và là người đại diện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.